Kapocs Általános és Magyar-angol Két Tannyelvű Iskola

1188 Budapest, Kapocs u. 56. | +36-1-295-4629, +36-1-290-7353 | http://www.kapocsiskola.hu

Oszd meg másokkal!

Desktop

Az iskola nevelőtestületének célja, hogy minden tanuló egyéni képességeinek és adottságainak megfelelő terhelést kapjon, eljusson a tantervi követelményekben előírt minimum, lehetőség szerint az optimum szintre. Ennek érdekében differenciált foglalkozás keretében figyelmet fordítunk a tehetséggondozásra, a gyengébb eredményt elért tanulók felzárkóztatására.

Általános célunk az erkölcsi, közösségi és esztétikai nevelés, az önállóság és a folyamatos önművelés igényének kialakítása. Nagy hangsúlyt fektetünk a személyiségformálásra, figyelemmel kísérjük a tanulók mentális fejlődését.

A képzésben kiemelt hangsúlyt kap az anyanyelvi képességek fejlesztése, elsősorban az olvasás, helyesírás és kommunikáció területén. Fontosnak tartjuk a tanulók olvasóvá nevelését. Törekszünk a gyerekek számolási készségének és logikus gondolkodásának fejlesztésére.

Kiemelt feladatunk a történelmi szemlélet helyes alakítása, a nemzeti érzések erősítése. Diákjaink szellemi képességének kibontakoztatása mellett igyekszünk biztosítani számukra az optimális fizikai és mentális fejlődésükhöz szükséges feltételeket.

Az új típusú képzés lényege, hogy a gyerekek a heti 5 nyelvórán túl három tárgyat angol nyelven tanulnak. Első osztályban nem tanulnak olvasni és írni angolul, a nyelvoktatás játékokon, dalokon és szituációkon alapul. Két nagy rendezvényünk is segíti az idegen nyelv játékos elsajátítását.

A XVIII. kerületi általános iskolák felvételi körzetei

Kapcsolat:

Telefon:+36-1-295-4629, +36-1-290-7353
Email:kapocsiskola@kapocsiskola.hu
Honlap:http://www.kapocsiskola.hu
A tartalom a hirdetés után folytatódik
Desktop, Mobil
Mobil

Az ittlakunk.hu oldalain megjelenő információk, adatok tájékoztató jellegűek. Az esetleges hibákért, hiányosságokért az oldal üzemeltetője nem vállal felelősséget.